Wondzorg

Een wondzorg omvat heel wat zorgen. Deze kunnen gaan van:

  • Stoma
  • Doorligwonden
  • Postoperatieve wonden
  • Brandwonden
  • Oncologische wonden
  • Negatieve druktherapie
  • Diabetische voet
  • Veneuze ulcera

Stoma

Een stoma is een kunstmatig aangelegde uitgang in het lichaam vanuit de blaas of de nieren, de luchtwegen, maag- of darmstelsel.

Ook hier kan men kiezen tussen twee verschillende opvangsystemen, namelijk een eendelig systeem en een tweedelig systeem.

Verpleegkundige zorgen bestaan uit:

  • Droog asceptisch verband (DAV) van de niet geheelde stoma
  • Reinigen van een geheelde stoma
  • Hulp en educatie bij het wisselen van de opvangsystemen

Doorligwonden

Een ander woord voor doorligwonden is 'decubitus'. Ze ontstaan door schuif- en drukkracht. Hierdoor wordt het huidweefsel beschadigd.

De meest voorkomende plaatsen voor doorligwonden zijn:

  • Hielen
  • Stuit
  • Ellenbogen
  • Achter de oren

Wij van Hart voor Verpleging staan klaar en helpen je graag met:

  • Het voorkomen van zulke wonden
  • Educatie (tips) ter preventie van decubitus
  • De wondzorg van de wonden

Postoperatieve wonden

Na een chirurgische ingreep blijf je tijdelijk met een postoperatieve wonden zitten. niet elke wonde is hetzelfde dus elke wonde vraagt om een specifieke aanpak. Samen met de behandelende arts wordt de wondzorg besproken en welke wijze en materiaal wij dienen te gebruiken.

Wij staan dus in voor:

  • Dagelijkse verzorging
  • Verbandwissel
  • Aanbrengen van medicamenteuze zalven
  • Het verwijderen van nietjes en hechtingen
  • Redonpotten verwijderen en/of vervangen
  • Wondzorg van een amputatiewonde.

Brandwonden

Bij brandwonden gaan we in nauw overleg met de behandelde arts en/of huisarts de juiste verzorging opstarten en streven naar het beste mogelijke resultaat.

Bij eventuele vragen staan wij in contact met het brandwondencentra.

Oncologische wonden

Bij een oncologische wonden is er niet alleen een wonde maar is er psychologisch ook begeleiding.

Wij van Hart voor Verpleging zorgen voor de verzorging zelf maar daarnaast bieden wij ook ondersteuning en begeleiding aan jou en je mantelzorger.

We streven naar een verbetering van je comfort tijdens je ziekte.

Negatieve druktherapie

Artsen kunnen beslissen om negatieve druktherapie op te starten bij wonden die slecht genezen of complex zijn.

Door de negatieve druktherapie zal het wondvocht afgevoerd worden via suctie. Hierdoor zal de wonde zich van binnen naar buiten herstellen.

Wat komen wij nu doen van Hart voor Verpleging?

  • Dagelijkse verzorging en verbandwissel
  • Observeren van de wonden naar tekenen van infectie
  • Overleggen met de behandelende arts.

Diabetische voet

Diabetisch patiënten hebben een verhoogd risico letsels en afwijkingen aan de voeten. Het is dus belangrijk voor jou om hierover educatie te krijgen om eventuele wonden te voorkomen.

Wij observeren de voeten om vroegtijdig alarmsignalen te kunnen herkennen.

Is er toch een wonde, dan zullen wij deze dagelijks verzorgen.

Veneuze ulcera

Door onvoldoende bloeddoorstroming in de aderen, ofwel veneuze insufficientie, zal er een verhoogde druk ontstaan in die aderen. Verhoogde druk zorgt voor ophoping van vocht. Deze ophoping noemt men oedeem.

Door de oedeemvorming in de onderste ledematen (benen) zullen wonden moeilijker genezen. Een goede wondzorg is dan van groot belang alsook compressietherapie.

Alles zal nauw besproken worden met de behandelende arts/huisarts.

Het doel is om de bloeddoorstroming in de benen terug te verbeteren.

HULPMIDDELEN

· Incontinentie

Wij van Hart voor verpleging zullen helpen naar het zoeken van het meest geschikt incontinentiemateriaal waarbij jouw comfort op de eerste plaats komt.

Dit kan gaan van inlegverbandjes tot broekjes.

· Mobiliteit

Natuurlijk wilt iedereen zo lang mogelijk zelfstandig zijn en verblijven in zijn eigen vertrouwde omgeving. Wij van Hart voor Verpleging streven hier samen met jou naar.

Bepaalde verplaatsingen kunnen door ziekte, ouderdom of handicap moeilijk geworden zijn.

Samen met jou kijken we naar de meeste geschikte hulpmiddelen waardoor de verplaatsingen binnenhuis zowel als buitenshuis terug mogelijk worden of mogelijk blijven.

· Doorligwonden

Om doorligwonden te behandelen en voorkomen zijn er tal van hulpmiddelen die men kan gebruiken. In samenspraak met jou overlopen we graag welke mogelijkheden jou het meeste comfort bieden.

· Medicatie

Bij Hart voor Verpleging staan we klaar om wekelijks de medicatie klaar te zetten via een pillendoos, medicatiebox, ...

Het is natuurlijk van groot belang dat de medicatie correct wordt ingenomen.

· Sleutelkastje

Wat als je zelf de deur niet meer kunt komen opendoen voor ons? Geen paniek! Ook hier hebben wij oplossingen voor.

Wij kunnen zorgen voor een sleutelkastje. Hierin kan je een huissleutel in bewaren.

Dit is een zeer veilige oplossing en werkt met een code. Deze code mag je zelf kiezen en zal nooit worden doorgegeven aan anderen.

De schroeven van het sleutelkastje zijn aan de binnenkant bevestigd waardoor men het niet kan demonteren van de muur.

LET OP!

Woon je in een appartementsgebouw zal je steeds de goedkeuring moeten vragen aan de syndicus voor het plaatsen van een sleutelkastje. De reden hiervoor is dat het sleutelkastje in de gemeenschappelijke delen van de blok zal gehangen worden.